Rólunk

A Battai Cserkészekért Alapítvány 1992-ben alakult meg lelkes szülők, Varga Zsolt és Császár Endre kezdeményezésére. 2019-ban új alapítók, Kardos Imre és Kardosné Marlyin Terézia  vették át a feladatokat. A kuratórium elkötelezett a cserkészet különleges ifjúság nevelő munkája mellett, mely egészséges, életrevaló, felelős gondolkodású fiatalokat ad a társadalomnak, aki Istennel, hazájukkal és embertársaikkal vállalt kötelezettségeiket teljesítik.

Az alapítvány célja és feladata a cserkészmozgalom céljaival összhangban:

  • a 1026. sz. Szent László Király Cserkészcsapat nevelői tevékenységének támogatása, működése anyagi feltételeinek megteremtése
  • a cserkészek kirándulásainak, táborozásainak és egyéb programjainak minden lehetséges módon való biztosítása
  • a vezetők továbbképzéséhez a feltételek megteremtése.

Az Alapítvány törekszik arra, hogy mind szélesebb körben ismertté váljon a 1026. sz. Szent László Király Cserkészcsapat munkája, ezáltal a cserkészet eszméje, ezért támogatjuk a csapat városi rendezvényeken, megemlékezéseken való megjelenését. Részt vállalunk a programok bonyolításában, az egyházközség munkájában.

Az alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium, tagjai:

  • Demeter Zsuzsanna elnök
  • Lajos Gábor
  • Farkas József
  • Eitzenberger Szabolcs
  • Sinkáné Illés Lívia
  • Vaszari Józsefné